به گزارش برنا از ایلام عباس شمس اللهی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران  اظهارداشت: هم اکنون میزان برخورداری مناطق شهری ایلام از شبکه گاز ۹۹ درصد جمعیت شهری استان است و تنها شهرهای میمه و پهله زرین آباد شهرستان دهلران از نعمت گاز برخوردار نبوده که طرح گازرسانی به این شهرها با پیشرفت فیزیکی مناسب در دست اجرا است.

وی افزود: کار اجرای شبکه داخلی گازرسانی این ۲ شهر باقی مانده (شهرهای میمه و پهله زرین آباد) پایان یافته و هم اکنون خط تغذیه آنها در پنج فاز در حال اجرا است.

مدیر عامل شرکت گاز ایلام تاکید کرد: با تمام عملیات گازرسانی به این دو شهر باقی مانده تا پایان امسال ضریب نفوذ گازرسانی در شهرهای استان به ۱۰۰ درصد خواهد رسید.

شمس اللهی در خصوص وضعیت شبکه گاز رسانی روستایی نیز یادآور شد: هم اکنون عملیات اجرایی گاز رسانی به ۸۷ روستا در مناطق مختلف این استان در حال اجرا است که با تکمیل و افتتاح طرح‌های گازرسانی در حال اجرا میزان پوشش شبکه گازرسانی در مناطق روستایی ایلام به ۹۴ درصد جمعیت روستایی در قالب ۴۶۵ روستا این استان افزایش می‌یابد.

وی گفت: تا پایان سال جاری اشتراک پذیری ۱۰ هزار مشترک جدید در شرکت گاز این استان برنامه‌ریزی شده که جمعیتی افزون بر ۶ هزار خانوار شهری و روستایی را شامل می شود.