به گزارش برنا از ایلام ؛قاسم سلیمانی دشتکی در نشست مدیران منابع طبیعی استان ضمن تقدیر از عملکرد این اداره کل گفت؛ از مدیرانی که توانمندی خود را در امر خدمت گذاری به مردم نشان می دهند قاطعانه حمایت می کنم.

وی ادامه داد؛ تقدیر از مدیران قوی باعث ایجاد انگیزه در دیگر مدیران می شود.

استاندار ایلام با عنوان این مطلب که فلسفه وجودی مدیران خدمت به مردم است، اضافه کرد؛ امروز خوشبختانه در استان مدیران خوب و توانمندی بهره مند است که برخی از آنها در حد وزارتخانه ها است.

او بین مدیران پرکار و کم کار تفاوت قائل شد و گفت؛ ما مدیران قوی را حمایت و تقدیر می کنیم و البته مدیرانی که ضعیف باشند و توان همراهی با برنامه ها را نداشته باشند تغییر می دهیم.

او افزود؛ در عزل و نصب مدیران تا خودم به نتیجه لازم نرسم به هیچ وجه کاری صورت نمی پذیرد.