به گزارش برنا از ایلام،  قیصوری اظهار  داشت: مستندسازی اموال غیرمنقول، یکی از امور مهم حقوقی سازمانها و دستگاه های اجرائی است که انجام بهینه آن برای حفظ سرمایه و دارائی های سرمایه ای، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است، 

او افزود: تغییر و تحولات قانونی در زمینه اراضی و املاک، رشد فزاینده ارزش اقتصادی آنها و خطرات احتمالی (از نظر تصرف و ادعای معارض)، همچنین رفع تعارض و نیز تدارک اسناد مثبته بابت هر نوع حقوق مالکانه، ارزش و اهمیت مستند سازی را صد چندان کرده است. 

اوصریح کرد: مستند سازی اموال غیرمنقول در مورد سازمان ها و دستگاه های دولتی، به عنوان یک تکلیف قانونی شناخته شده که تفصیلات آن در ماده ۶۹  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه ها و شیوه نامه های اجرائی آن آمده است.

رحمت اله قیصوری اضافه کرد: مستند سازی اموال غیر منقول، یعنی تثبیت رسمی و تحکیم قانونی مالکیت و سایر حقوق دستگاه نسبت به اراضی و املاکی که در اختیار دارد.

او با اشاره به موارد قانونی مستند سازی اظهار داشت: با عنایت به ماده 69  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1380، ماده 34 ضوابط اجرایی بودجه 97، ماده 26 آیین‌نامه اموال دولتی و نیز آیین‌نامه مستندسازی و تعیین بهره‌بردار اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی بر مستند سازی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی تکلیف کرده است نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک‌برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا دستگاه بهره بردار مربوط برابر مقررات اقدام کنند. 

 قیصوری ضمن تقدیر از کارشناس حقوقی سازمان، افزود: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در دو سال اخیر بحث مستندسازی را بصورت جدی پیگیری کرده؛ و 100 درصد املاک خود را جمعاً به مساحت 21002.57 متر مربع مستندسازی و سند تک برگ آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی این سازمان اخذ و اسناد مربوطه جهت ضبط در خزانه اسناد اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان ارسال گردید

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: