احمد محمدیان در گفتگو با برنا اظهار کرد؛در راستایی مشارکت های مردم ملکشاهی در صندوق توان افزایی به منظور ایجاد اشتعال به مناسبت عید سعید قربان بیش از  ۲۰۰ وام اشتغالزایی در صندوق های توان افزایی روستایی به مردم این منطقه پرداخت شده است. 

او افزود:کمیته و گروه های آبادانی و پیشرفت روستایی و صندوق های توان افزایی روستایی بنیاد مستضعفان(بنیاد علوی) که با سنت های حسنه ی اسلامی قرض الحسنه پر برکت شده است ،نمونه ی بارز شعار (کار با مردم برای مردم) این بنیاد است. 

او ادامه داد:این صندوق ها توسط مردم اداره شده و با کمک های مالی بنیاد مستضعفان به اندازه یا دوبرابر واریزی مردم تقویت می شوند ومردم از این صندوق ها پس از ماه سوم به صورت دوره ای وام اشتغالزایی روستایی دریافت و با بهره گیری از توان علمی و عملی مشاوران توان افزایی بنیاد علوی که در امر آموزش و مشاوره در کنار مردم هستند به سرانجام اشتغال پایدار مبدل می گردد .

محمدیان گفت: بیش از ۷,۰۰۰ ساعت حضور در روستاهای هدف شهرستان ملکشاهی و بیش از ۲,۰۰۰ ساعت آموزش به مردم روستا ، توسط مشاوران توان افزایی جهاد دانشگاهی ، تجربه ی بنیاد علوی در شهرستان قلعه گنج استان کرمان  ثابت کرد که وام های خرد همراه با آموزش و مشاوره می تواند کار های بزرگی در زمینه اشتغال پایدار روستایی انجام دهد.

او با بیان اینکه آبادانی و پیشرفت جامع مناطق محروم چیزی فراتر از ساخت مدرسه، بیمارستان و کارخانه است گفت:این مهم باید از طریق آموزش و تغییر نگرش و ایجاد اشتغال پایدار و توانمند سازی با استفاده از مزیت های درونزا و بومی و مشارکت دست ها و فکرهای مردم و مسئولین آن منطقه انجام گیرد.

او با اشاره به کلام خداوند متعال که می فرمایندسرنوشت هیچ قوم (و ملتی) را تغییر نمی دهد، مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند گفت:ما به اندازه ای که به ساخت زیر ساخت ها نیاز داریم به ساختن فکرها و اندیشه ها نیازمندیم.

 او گفت :آبادانی و پیشرفت جامع مناطق محروم به جای پروژه محور باید مردم محور باشد، همان اصولی که رهبر انقلاب اسلامی در سیاست های اقتصاد مقاومتی بدان اشاره فرمودند.

محمدیان تصریح کرد :توانمند سازی مقدمه ی اشتغال و رفع بیکاری مقدمه ی خروج فقر است.

اوبا اشاره به راهبرد های اساسی طرح آبادانی و پیشرفت بنیاد علوی باید گفت: بالاترین وظیفه ی ما در اجرای این طرح آموزش و اهتمام به توانمند سازی و ایجاد اشتغال پایدار درونزا برای تهیدستان در سایه ی رشد ایمانی و اعتقادی آن ها و ترویج فرهنگ کار و تلاش و تقویت ارزش های اسلامی و بنیان خانواده هاست که برای انجام درست این وظیفه باید، اعتمادسازی، امیدآوری ،امیدآفرینی، ،نشاط، انعطاف پذیری ،نوآوری و جهادی کار کردن را سر لوحه ی کار خود قرار دهیم و میزان سنجش و ارزیابی کار و اعمال خود را تقوا در نظر بگیریم .

او در پایان گفت :ما از روستاها شروع می کنیم، چون توسعه ی روستایی در همه ی کشورها مقدمه و بسترساز توسعه ملی و مورد توجه و اهتمام برنامه ریزان است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: