به گزارش برنا از مرز بین المللی  مهران ؛مصطفی نادری اظهار کرد: این زائران طی دو روز گذشته تا  کنون در مرز مهران از طریق امدادگران و نیروهای اورژانس اجتماعی مستقر در مرز ساماندهی و تحویل خانواده ها شده اند.

 او افزود: در این ستاد، تیم اورژانس اجتماعی بهزیستی مستقر شده و افراد گمشده در هر سنی تا زمان سپردن به خانواده‌هایشان توسط مددکاران و نیروهای این سازمان خدمات لازم را دریافت خواهند کرد.

اواظهار کرد: بهزیستی به عنوان عضو ستاد اربعین حسینی در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی با استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات لازم خدمات‌دهی به زائران حسینی را انجام می‌دهد.

او با اشاره به استقرار تیم توانبخشی در مرز مهران برای خدمات‌دهی به زائران سالمند و معلول گفت: از طریق این تیم خدمات مختلف از جمله فیزیوتراپی و توزیع وسایل توانبخشی به زائران ارائه می‌شود.