کریمیان رییس دانشگاه علوم پزشکی ایلام اظهار داشت:تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی جاسازی شده در سه کانتینر با تلاش سربازان گمنام امام زمان(عج) در پایانه مرزی مهران توقیف شدند.

او گفت :این اقلام اظهار گمرکی نشده و در شرایط بسیار نامناسبی از نظر دما و بهداشت در بین پتو، چیپس و مواد خوراکی جاسازی شده بودند.

اوگفت :کالاهای توقیفی شامل دارو، کارپول لیدوکایین و ملزومات دندانپزشکی، سرنگ، دستکش جراحی و تخت بیمار بوده است.

 

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: