به گزارش برنا از ایلام ، مصدومین توسط نیروهای پایگاه امداد و نجات جاده ای آجر نقشینه و اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.