به گزارش خبرگزاری برنا از ایلام؛ این سالن در زمینی به مساحت ۶۰۰ مترمربع و اعتبار ۹ میلیارد ریال با مشارکت خانواده آن مرحوم و اسطوره فوتبال ایران ساخته شده و ظرفیت استفاده ۷۵۵ دانش آموز دختر را دارد.

انجمن حمایت از توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی حامی در سال ۸۰ فعالیت خود را آغاز کرد و سال ۸۸ به منظور وسعت بخشیدن به دنیای کودکان و آشنایی با فرهنگ ها و قومیت های مختلف همچنین با هدف فراهم آوردن مکانی برای کشف استعداد آنها، ساخت و تجهیز کتابخانه های روستایی را به فهرست فعالیت های خود افزود.

از سال ۹۱ با تکیه براین نظر که کوتاه ترین راه کاهش فقر آموزش است و اینکه مدارس بیشترین تعداد کودکان را تحت آموزش دارند، به توانمند سازی کودکان از راه آموزش روی آورد و با مشارکت خانواده زنده یاد حجازی سالن دخترانه شهرستان ایوان را تکمیل و راه اندازی کردند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: