محسن صادقی در گفتگو با خبرنگار برنا اظهار داشت: به دنبال بازرسی های صورت گرفته توسط اکیب نظارت بر بازار شبکه بهداشت شهرستان  مقدار 200 کیلوگرم شیرینی فاسد در شهرستان  کشف شد.

او با بیان اینکه نظارت بر مراکز عرضه و توزیع مواد غذایی به صورت مدام توسط مامورین شبکه بهداشت انجام می شود بیان داشت: واحد هایی همچون شیرینی سرا از حساسیت ویژه ای برخوردار بوده و وبه واسطه تاریخ کوتاه مواد غذایی موجود در آنها با دقت بیشتری مورد بازرسی قرار میگیرند.

 معاون شبکه بهداشت و درمان چرداول همکاری مردم با شبکه بهداشت را در این زمینه بسیار هم دانست و گفت: شهروندان می توانند به محض مشاهده هرگونه تخلف،فساد و اشکال در مواد غذایی ، شکایات خود رااز طریق تماس با شماره  190 با مراکز نظارتی در میان بگذارند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: