به گزارش باشگاه جوانی خبرگزاری برنا، یکی از پرطرفدارترین ورزش های هیجان انگیز برای افراد ماجراجو و پر انرژی بانجی جامپینگ است. ورزشی که ورزشکار به بک طناب خاص بسته می شود و از ارتفاع زیاد می پرد و یکسقوط آزاد امن را تجربه می کند. طنابی که شخص بوسیله آن به پایین می پرد، حالت فنری یا کشی دارد و بامحافظی به تن و بدن، و قوزک پا بسته می شود. وقتی که شخص می پرد، خاصیت فنری ریسمان باعث می شود تا انرژی پرشی شخص به هنگام سقوط آرام آرام دفع شود تا جایی که شخص کاملا به ایستد. اما پس از سقوط و رسیدن به انتهای مسیر همین انرژی چون قابلیت فنری دارد و باعث برگشت مسیر می شود، شخص را تا حدی به بالا می کشد.

شخصی که بانجی جامپینگ می کند، می بایست از سلامت قلبی و عصبی برخوردار باشد. چراکه فشار عصبیی که این ورزش به هنگام سقوط به ورزشکار می آورد می تواند باعث سکته قلبی و یا صدمات روحی شود. همچنین تجهیزات بکار گرفته شده در این ورزش باید از استاندارد و ایمنی های لازم برخوردار باشند.