به گزارش خبرگزاری برنا تهران، اولین جلسه کمیسیون پزشکی این اداره با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی برگزار شد.

داود خادم ضمن تاکید بر اهمیت برگزاری این جلسات و تشکیل پرونده برای افراد تایید شده گفت: طی این جلسات پرونده معلولین جهت تایید و تعیین شدت معلولیت توسط متخصصان بررسی تا مراحل تشکیل پرونده و اولویت دریافت خدمات سازمان انجام شود.

وی افزود: در ‪ICF‬ برخلاف طبقه بندی های قدیمی معلولیت، میزان عملکرد و کارآیی فرد مورد ارزیابی قرار میگیردکه بر نقاط قوت فرد تاکید دارد.‬

طبقه بندی بین المللی عملکرد (‪ICF‬) توسط سازمان جهانی بهداشت به کشورها ابلاغ شده و در کشور ایران توسط دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور ترجمه و بومی سازی شده است.‬

شایان ذکر است در این جلسه که با  حضور داود خادم رئس اداره ، دکتر نراقی  پزشک عمومی ، دکتر آقایی فیزیوتراپ، دکتر نظیری بینایی سنج ، مریم سلطانی معاون توانبخشی و مریم نجفی دبیر کمیسیون پزشکی برگزار شد پرونده ١٥ نفر از افراد متقاضی بررسی گردید.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: