به گزارش خبرگزاری برنا از تهران؛ بهروز سلگی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قدس در اولین جلسه ستاد توسعه کشت های گلخانه ای شهرستان گفت: امروز بدلیل کمبود منابع آبی در سطح کشور کاشت گلخانه ای بهترین گزینه برای مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی و همچنین تامین نیاز مصرف کننده و حمایت از تولید داخلی است.

وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه یکی از دغدغه های فرماندار شهرستان نیز حمایت از بخش تولید است، مدیران شهرستان نیز در این راستا با حمایت از این بخش می توانند در راستای شعار سال گام مثبتی برداشته و مردم شهرستان نیز از این اقدام بهره مند شوند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: