به گزارش خبرگزاری برنا از تهران؛ سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحدشهرقدس، ملارد وصفادشت که مسولیت کانون بسیج اساتید سه واحد را نیز برعهده دارد از کمک مؤمنانه  استادان وکارکنان دانشگاهیان  واحدهای غرب استان تهران(شهرقدس_ملارد وصفادشت)از محل حقوق وهمچنین توزیع بسته‌های کمک‌ معیشتی مجدد برای پرسنل کم درآمد خدماتی وشرکتی ونیازمندان  شهرستان که شامل مواد غذایی و بهداشتی در دهه سوم ماه مبارک رمضان خبر داد.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس_ملارد و صفادشت اظهار کرد: «با توجه به رسالت دانشگاه آزاد اسلامی که در کنار مردم‌ بودن است و در راستای حمایت از اقشار کم‌‌درآمد، همگام با سایر نهادهای مردمی، مشارکت استادان و کارکنان دانشگاه،  بسته‌های کمک ‌معیشتی متشکل از مواد غذایی و بهداشتی به ارزش بیش از300 میلیون ریال تهیه و توزیع شد.»

مسئول کانون بسیج اساتید بیان داشت: در شرایط کرونا متاسفانه تعدادی از نیروهای خدماتی وشرکتی در هرسه واحد که در بخش های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی به دلیل تعطیلی دانشگاه براثر شیوع ویروس کرونا همراه بوده است. با مساعدت تعدادی از استادان خیر ودلسوز بسته های کمک معیشتی توسط کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی در قرار گاه  کمک های مومنانه شهید شهمرادی  تهیه وتدارک دیده شده وبه افراد واجد شرایط ارسال شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: