به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ محمدطاهر ظاهری در جمع خبرنگاران در خصوص پلمب یک واحد تولیدی زغال اظهار داشت: در پی شکایت مردمی از یک واحد آلاینده در شهرک کارگر شهرستان قرچک، کارشناسان این اداره اقدام به پایش منطقه نموده که یک واحد زغال گیری غیرمجاز کشف گردید.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست قرچک گفت: پس از کشف این واحد کارشناسان محیط زیست با صدور اخطاریه های قانونی نسبت به غیرمجاز بودن و عدم مجوز قانونی برای ادامه فعالیت این واحد به متصدی آن هشدار دادند که متاسفانه با بی توجهی وی روبرو شد و پس از گذشت مهلت زمان قانونی اخطاریه ها طبق قانون و با دستور دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان قرچک و با همکاری نیروی محترم انتظامی از ادامه واحد جلوگیری شده و تمامی دستگاه ها تعطیل و واحد پلمب گردید.

وی افزود: این کارگاه غیرمجاز زغال گیری که بدون هیچ مجوزی در مجاورت بافت مسکونی شهر مشغول فعالیت بود که با فعالیت شبانه و مخفی، باعث تولید دود بسیار غلیظ و بوی آزار دهنده و همچنین افزایش غلظت آلاینده ها می گردید که پرونده آن جهت صدور رأی و رسیدگی کیفری به دادسرای شهرستان ارسال گردید.

ظاهری بیان داشت: حفظ محیط زیست کشور در کنار تولید باید دغدغه هر تولیدکننده باشد و فعالیت های تولیدی نباید غیرمجاز و بدون رعایت استانداردهای زیست محیطی و کنترل آلایندگی خود اقدام به فعالیت کنند چراکه با واکنش قاطع قانونی مواجه خواهند شد

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: