به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ نصراله آبادیان شهردار منطقه 11 در تشریح برنامه ها و اقدامات انجام شده برای ارتقای ایمنی بهداشت و محیط زیست و کاهش مخاطرات در این زمینه گفت: باتلاش هایی که طی یک سال گذشته در حوزه HSE انجام شد؛ موفق شدیم در دوره های ارزیابی سال 1398 مقام دوم ارزیابی عملکرد 6 ماهه اول سال و مقام اول در ممیزی شخص ثالث و همچنین رتبه برتر در ارزیابی یک ساله نشان تعالی دربین مناطق 22 گانه را به دست آوریم.

آبادیان افزود: اقدامات انجام شده دراین حوزه شامل تهیه و توزیع مدارک و برگزاری آموزش های تخصصی در زمینه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در بین پرسنل، ارزیابی و مدیریت ریسک در سطح منطقه وتعیین معیارهای مدیریت پیمانکاران برای حصول اطمینان از ارزیابی،انتخاب و به کارگیری صحیح پیمانکاران برپایه توانایی آنان درارائه خدمات منطبق برالزامات سازمان وhse و ملزم کردن شرکت ها به معرفی نمایندگان ذیصلاح و...به منظورکاهش مخاطرات بهداشت،ایمنی ومحیط زیست بوده است.

همچنین محسن ابراهیمی مدیرادارهHSE  شهرداری منطقه 11 از تعیین اهداف در سال جدید ونحوه نیل به آنهاباتوجه به آرمان وخط‌مشی والزامات قانونی وتدوین روش های اجرایی و دستورالعمل های مرتبط جهت پیشبرد هرچه بیشتر الزامات HSE در سطح منطقه خبر داد و گفت:  با توجه به شیوع ویروس کرونا، پروتکل های غربالگری در سطح منطقه اعم از پرسنلی و پیمانکاری از ابتدای شیوع بیماری در حال انجام است و با توجه به ماندگار بودن این ویروس، طرح های فرهنگ سازی در سه سطح پرسنلی، پیمانکاری و شهروندی در دست اقدام می باشد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: