به گزارش خبرگزاری برنا تهران، رجبیان با اشاره به عملکرد سازمان مدیریت پسماند شهرداری قدس در سال 98 گفت: سال گذشته حدود 70 هزار تن انواع پسماند از سطح شهرقدس توسط این سازمان جمع‌آوری و انتقال یافته است.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری قدس افزود: این حجم عظیم از پسماند موجب تولید شیرابه در محل جمع آوری پسماند می گردد، لذا احداث تصفیه خانه در این محل ضروری است.

وی با تاکید بر اینکه بازیافت این پسماندها مورد توجه ویژه این سازمان قرار دارد، خاطرنشان کرد: طی مکاتبات صورت گرفته با اداره محیط زیست شهرستان، احداث تصفیه خانه شیرابه در ایستگاه انتقال پسماند شهرقدس مراحل مطالعاتی خود را برای انتخاب سیستم تصفیه خانه سپری می‌کند و در آینده اجرایی خواهد شد.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: