به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ شهردار اندیشه از پرسنل خدوم پاکبان در خدمات شهری شهرداری اندیشه بدلیل حضور مستمر و مداوم این زحمت کشان برای پاکیزگی شهر در شرایط فعلی کشور در خصوص ویروس کرونا قدردانی کرد.

وی در این راستا گفت : پاکبانان شهرداری اندیشه امروز در خط مقدم مبارزه با کرونا با وجدان کاری بالا در حال خدمت به شهروندان هستند و این مسئله بسیار حایز اهمیت و قابل قدردانی است.

علی ملکی تصریح کرد: شهروندان شریف اندیشه نیز باید در این وضعیت ویژه حتی المقدر  با رعایت نکات بهداشتی در شهر به کمک این زحمت کشان بیایند تا بتوانیم با همکاری و مشارکت مردمی از این روزها  با صحت و سلامتی عبور کنیم.

وی در پایان سخنان خود افزود : مجموعه مدیریتی شهری اندیشه بر خود وظیفه می داند تا در تمام حوزه ها با خدمت مضاعف در خدمت شهروندان عزیز شهر اندیشه باشد و امیدواریم بتوانیم در این راستا گامهای موثری را بپیماییم.

 
     ۰

 

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: