به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛  مسابقه بزرگ زینت آسمانی به همت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری قرچک برگزار شد که خانم حسین پور از کارشناس نقاشی و  علی قربانی و مجید ابریشمی از اعضا هیئت مدیره عکاسان قرچک به این مسابقات نظارت داشتند و نفرات برتر را معرفی کردند.

در مسابقه عکاسی با موضوع جلوه هایی از زیبایی حجاب، مریم خراسانی، سمانه اخلاقی، مهدیس ملکی، معصومه جوادی و صدیقه اخلاقی به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

در مسابقه متن با موضوع بهترین جمله یا متن کوتاه با موضوع عفاف و حجاب، سید محمد طاها قریشی، سمیه سادات حسینی، سوگند علوی نیا، زینب امانیان و زهرا آزادی شیری به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

در مسابقه نقاشی کودکان با موضوع حجاب و عفاف یاسمین زهرا اصفهانی، حسین ترابی، فاطمه میری زاده، غزل کاظم رستمی، نازنین زهرا شاه ملکی، الناز حسنی و نازنین زهرا پور حنیف به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

در مسابقه صوت با موضوع خوانشن متن کوتاه با موضوعات عفاف و حجاب، مبینا نظری، بهاره محمودیان و خدایاری به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: