به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ با توجه به اهمیت ورزش های همگانی برای وزارت ورزش و جوانان و رویکرد حمایتی معاونت فرهنگی و توسعه ورزش همگانی مقرر شد زمینی به مساحت هزار متر جهت احداث ساختمان دائمی و مدرن فدراسیون ورزش های همگانی در اختیار فدراسیون قرار گیرد.

گفتنی است در مورد تغییر موقتی ساختمان اداری فدراسیون نیز تصمیم های مقتضی اتخاذ شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: