مهدی یوسفی جمارانی ظهرامروز درحاشیه بازدید از روستای دهین بر نظارت دقیق در فرآیند واگذاری زمین های روستایی تاکید کرد.

وی در ادامه گفت، احصای دقیق عارضه های نقاط روستایی  منجر به تصمیم‌گیری صحیح در کمیته برنامه‌ریزی با تاکید بر اولویت بندی پروژه ها و اتخاذ راهبرد مناسب می‌شود.

جمارانی افزود، بیشتر مشکلات موجود در روستاها از لحاظ عمرانی مربوط به اجرای طرح های هادی است که می بایست با در نظرگرفتن چشم انداز توسعه روستاها آسیب شناسی های لازم در این زمینه انجام شود.

فرماندار دماوند تصریح کرد،  در سال های گذشته زمین هایی در روستاها در قالب مسکن جوانان جهت واگذاری پیش بینی شده است که در شرایط فعلی که قیمت تمام شده مسکن بسیار افزایش پیدا کرده، بدلیل جلوگیری از واسطه گری و کنترل قیمت تشکیل کمیته چند نفره با حضور دستگاه های متولی و اعضای شورای اسلامی روستاها در  فرآیند واگذاری زمین باید در دستور کار قرار گیرد.

او در پایان گفت،  آماده سازی زیرساخت های توسعه در طرح های هادی جدید باید از محل واگذاری ها هزینه شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: