به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ سومین جلسه کمیسیون پیشگیری از سرقت شهرستان قدس به ریاست محسن نیکخواه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری و با حضور اعضای جلسه در محل دفتر این معاونت برگزار شد.

بنابراین گزارش؛ کمیسیون مقابله و پیشگیری از سرقت با موضوعات مشخص تشکیل می شود و موضوع  پیشگیری از سرقت و شناخت زمینه های وقوع آن که خانواده ها و شهروندان گرامی را تهدید می کند اصلی ترین رسالت این جلسه می باشد.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: