به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ سرهنگ" مسعود فرامرزی" اظهار داشت :در راستای مبارزه با ساخت و ساز های غیر مجاز و در جهت اجرای قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی 8 مورد ساخت و ساز غیر مجاز شامل دیوار کشی و بناهای غیر مجاز با دستور مقامات قضائی در این شهرستان تخریب شد.

وی افزود: در این عملیات ، تخریب بناهای غیر مجاز احداث شده در زمین های کشاورزی شهرستان با حضور مسئولان سازمان جهاد کشاورزی پیشوا انجام و 11هزار مترمربع از اراضی کشاورزی تغییر کاربری داده شده به ارزش تقریبی 55 میلیارد ریال آزاد سازی شد.

سرپرست فرمانده انتظامی  شهرستان پیشوا  در پایان از مردم  خواست با مشاهده هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز علاوه بر اطلاع رسانی به ادارات مربوطه ، مراتب را به مرکز فوریت های پلیسی 110گزارش کنند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: