به گزارش خبرگزاری برنا، جلد نخست کتاب «سیر تا احمق» در مرحله اخذ مجوز نشر قرار دارد و بزودی توسط «انتشارات فارابی» در اختیار علاقه مندان به مطالعه کتاب قرار خواهد گرفت.

نویسنده کتاب "سیر تا احمق" از آخرین وضعیت مراحل انتشار جلد نخست این اثر گفت؛ طراحی جلد، صفحه بندی، ویرایش نهایی و ویراستاری آن صورت گرفته است و پس از اخذ مجوز توسط "انتشارات فارابی" منتشر خواهد شد.

جمشیدی درباره دوجلدی بودن کتاب "سیر تا احمق" گفت؛ در ابتدا قرار بود مجموعه کامل آن در حدود ۴۰۰ صفحه منتشر شود که باتوجه به تصمیم بنده به دلیل کاهش قیمت و تعداد صفحات آن، جلد اول که خود نوعی مقدمه محسوب میشود در ابتدا منتشر خواهد شد و لازم به توضیح است که هیچ پیوستگی با جلد دوم ندارد و مطالب آن مستقل و بدون وابستگی است.

بنابر این گزارش؛ کتابی با موضوع احمق و حماقت که خود نوعی خودشناسی می باشد برای اولین بار است که توسط یک نویسنده ایرانی نگارش شده است و بزودی جلد نخست آن با نام "سیر تا احمق" توسط "انتشارات فارابی" منتشر و در اختیار علاقه مندان به مطالعه کتاب قرار خواهد گرفت.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: