به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ در این مسابقات ۶ پرتابگر چکش از ورامین با حریفان خود به رقابت پرداختند که در نهایت توانستند عنوانهای اول تا ششم را از آن خود کنند.

زهرا عرب رستمی در مجموع توانست با حدنصاب پرتاب چکش به طول ۵۵/۲۰ متر ، ضمن شکستن رکورد ایران بر سکوی اول تکیه زند.

ریحانه آرانی نیز با احتساب ۵۱ متر روی سکوی دوم ایستاد و بیتا فکری با ۴۸/۷۰ متر عنوان سوم را از آن خود کرد.

مهدیه حکمت سرا ، ملیکا نوروزی و مهدیس مینایی دیگر نمایندگان ورامین به ترتیب چهارم تا ششم شدند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: