به گزارش خبرگزاری برنا ؛ انوشیروان محسنی بندپی در اولین جلسه طرح استانداردسازی نشانی مکان‌ها با اشاره به اهمیت این طرح اظهار داشت: استانداردسازی نشانی مکان‌ها فرایندی است که موجب ایجاد و نگهداری یک نشانی رسمی و استاندارد برای نشانی های در حال استفاده شود و GNAF یا Geocoded national address file خوانده می شود.

 وی ادامه داد: در طرح استانداردسازی نشانی مکان‌ها اطلاعات در زمینه کدپستی مکان‌ها و شماره ملی افراد جمع‌آوری و پس از اشتراک گذاری با یکدیگر در اختیار دستگاه های اجرایی برای استفاده قرار می گیرد.

استاندار تهران عنوان کرد: طرح استانداردسازی نشانی مکان‌ها برای دستگاه‌های اجرایی خدمات رسان مانند آب، برق، گاز و مخابرات استفاده متعددی خواهد داشت، ضمن اینکه طرح استانداردسازی نشانی مکان‌ها یک پیش نیاز اصلی برای تحقق دولت الکترونیک و از طرح های اولویت دار اقتصاد مقاومتی است.

محسنی بندپی گفت: به منظور تسریع در اجرای این طرح نامه ای به بنیاد مسکن، حوزه روستایی و همچنین شهر استانداری تهران ارسال شود تا مرزبندی محلات در شهرها انجام شود و در مورد روستاها نیز با توجه به اینکه ارزش افزوده باید در حوزه عمرانی هزینه شود از دیوان محاسبات استعلام شود؛ در غیر این صورت تحقق اعتبار این طرح در بودجه ۱۴۰۰ لحاظ شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: