به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ پیرو گزارش واصله از سامانه ۱۹۰ مبنی برنگهداری غیر بهداشتی خشک گوشت ،کله پاچه وسیرابی گوسفند در سردخانه ای در صباشهر؛ این محل شناسایی و پلمپ شد.

طبق هماهنگی بعمل آمده، کارشناسان شبکه دامپزشکی و کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهریار  با حضور در محل ، نسبت به توقیف ۱۵۶۰ کیلوگرم خشک گوشت ،کله پاچه وسیرابی گوسفند که در شرایط کاملا غیر بهداشتی نکهداری می شد؛ اقدام کردند.

 همچنین این سردخانه پلمپ و رسیدگی به متخلفین این پرونده، از طریق مراجع قضایی در حال انجام می باشد.

دکتر محمد هادی ناصح مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار؛ ضمن توصیه به شهروندان درخصوص تهیه مواد غذای از محل های عرضه معتبر؛ درخواست نمود در صورت مواجهه با هرگونه تخلف بهداشتی مراتب را از طریق سامانه شبانه روزی رسیدگی به شکایات وزارت بهداشت با شماره تماس 190 یا سامانه رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهریار با شماره تماس 65221216 گزارش نمایند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: