به گزارش گروه ورزش برگزاری برنا ؛ رضا گلحمدی مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران در گفتگویی اختصاص با برنا گفت : بنده استعفا ندادم در نامه ای به دکتر سلطانی فر وزریر ورزش جوانان نوشتم با تقاضای بازنشستگی اینجانب رضا گلمحمدی مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران  موافقت فرمایند.

وی تاکید کرد، من تقاضای بازنشستگی داشتم که دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان بعد از 8 ماه پیگیری از تاریخ اول آبان با این موضوع موافقت کرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: