به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ محسن خرمی شریف در این خصوص گفت: به منظور بهبود منظر شهری و نوسازی المان های شهری؛ تابلوهای هدایت مسیر و معرفی ابنیه اداری شهر در معابر اصلی شهر قرچک نصب شد.

وی افزود: با نصب تابلوهای مورد نظر و ایجاد دسترسی های صورت گرفته، این امکان جهت تسهیل در عبور و مرور خودروها در سطح شهر قرچک میسر شده است.

شهردار قرچک گفت: در راستای افزایش رضایت شهروندان و زیباسازی فضای عمومی شهر حدود 120 تابلوی هدایت مسیر معابر در سطح شهر شامل تابلوی پرچمی، جهت نمای جانبی، جهت نمای بالای سر و تابلوهای پیش آگاهی مسیرها (دروازه ای) به ارزش تقریبی یک میلیارد و یکصد میلیون تومان در سطح شهر قرچک است.

خرمی شریف در پایان از نصب تابلوی پیش آگاهی رانندگان در ورودی شهر خبر داد و افزود: تابلوی پیش آگاهی (دروازه ای) در ورودی شهر قرچک قبل از میدان شهدای 15 خرداد و بعد از پلیس راه قبل از میدان شهید ستاری جهت هدایت مسیر رانندگان به مکان های تعیین شده نصب شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: