به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ غلامرضا آبکار رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن عرض خیر مقدم به اعضای محترم هیات مدیره خانه مطبوعات استان تهران مطالبی را در زمینه بهبود اصحاب رسانه و خبرنگاران شهرستان قدس بیان کردند.

وی بر  برایجاد تمایز بین خبرنگارانی که دیدگاه خبری وفرهنگی به موضوع  نمایندگی ها دارند با افرادی که با سایر افراد درسطح شهرستان فعالیت می کنند تاکید ویژه داشته و درخصوص  رسانه و وظایف رسانه ها، تفکیک فعالیت های اقتصادی و فرهنگی درحوضه خبرنگاری نظرات و راهکارهایی ارائه کردند.

آبکار تکیه  بر قانون مندی خبرنگاران  و ثبت نام در سامانه جامع رسانه های کشوری و دریافت مجوزهای قانونی تاکید کرد.

آبکار افزود: وحدت و اتحاد بین خبرنگاران ، شکوفایی اطلاع رسانی در شهرستان قدس را رقم خواهد زد و مردم با اعتماد کامل اخبار شهرستان را رصد و دنبال خواهند کردو متاسفانه شکاف و ایجاد تفرقه باعث از بین رفتن اعتبار و جایگاه خبرنگاران خواهد شد.

وی همچنین در مورد خبرگزاری ها و مجلات چاپ شده در شهرستان گفت: خبرگزاری ها و مجلاتی که با کمبود امکانات و مشقت فراوان در شهرستان فعالیت می کنند،  ترتیبی اتخاذ گردد که مورد حمایت بیشتری قرار گیرند و یا بیمه صندوق هنری از این دوستان حمایت کند.

اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات در خصوص وضعیت خبرنگاران و اصحاب رسانه و همچنین نحوه عضو گیری و جذب حداکثری اعضای جدید تاکید و راه کارهایی ارائه دادند.

منیره الوند رئیس هیات مدیره خانه مطبوعات گفت: اصحاب رسانه با جذب در خانه مطبوعات شهرستان ها می بایست در بیان مشکلات مردم و اطلاع رسانی صحیح اخبار کوشا بوده و داشتن همین روحیه و صداقت در اطلاع رسانی باعث اعتماد مردم به اصحاب رسانه می شود.

الوند در مورد جذب خبرنگاران شهرستان های استان تهران و ثبت نام در سامانه جامع رسانه های کشور و عضویت در خانه مطبوعات هر شهرستان  تاکید کرد.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: