به گزارش خبرگزاری برنا ؛ مرتضی ادیب زاده گفت: «سمن ها به دلیل خواستگاه وجودی که دارند پل ارتباطی نهادهای دولتی و عموم جامعه محسوب می شوند به همین منظور می توانند با  فرهنگ سازی، صیانت از میراث فرهنگی را به درستی در جامعه انجام دهند.

او افزود: به منظور معرفی هرچه بهتر میراث فرهنگی مقرر شد دوره های آموزشی و نشست های مجازی با موضوع میراث فرهنگی به ویژه با رویکرد موزه ها و بافت تاریخی با مشارکت شبکه سمن های میراث فرهنگی انجام شود.

معاون میراث فرهنگی استان تهران عنوان کرد: تشکیل اتاق فکر با حضور نمایندگان شبکه سمن های میراث فرهنگی برای تصمیم سازی و همفکری در موضوع های مرتبط با حوزه میراث فرهنگی استان تهران از دیگر محورهای این نشست بود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: