به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ جلسه هیئت های اندیشه ورز و کمیسیون ارتقا امنیت اجتماعی و اخلاقی شهرستان شهریار به ریاست منجیری معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی و با حضور یوسفی رئیس اداره امور اجتماعی و نماینده دوایر ذیربط با رعایت پروتکل های بهداشتی و طرح فاصله گذاری اجتماعی در محل فرمانداری شهریار برگزار گردید.

 در این جلسه ضمن ارائه گزارش اقدامات توسط حاضرین، بر ضرورت برنامه ریزی در حوزه های کاهش مصرف سوء مواد مخدر، آموزش مهارتهای زندگی ، تحکیم خانواده ، فرهنگ‌سازی استفاده از ماسک و ملاحظات فردی در جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا با مشارکت های اجتماعی به ویژه نسل جوان از طریق فضای مجازی تاکید گردید.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: