به گزارش خبرگزاری برنا تهران؛ رضا فغانی از سال 1397 عهده دار این مسئولیت بود که حکم وی برای سال جاری نیز تمدید شد.

از دیگر سوابق وی می توان به مسئولیت هایی چون: نایب رییس هیئت مدیره خانه مطبوعات شهرستان های استان تهران، رابط خانه مطبوعات در شهرستان ری، نایب رییس بسیج رسانه شهرستان ری، مدیر مسئول دوهفته نامه آوای ری، قائم مقام ماهنامه دنیای سرمایه گذاری، دبیر تحریریه دوهفته نامه ریحان شهر، نماینده ارباب جراید در شورای فرهنگ عمومی شهرستان ری، سرپرست روزنامه جام جم در جنوب استان تهران، سرپرست روزنامه های سراسری هدف و اقتصاد، نوآوران و روزگار ما در شهرستان ری و مشاور رسانه ای خانه ایثارگران استان تهران اشاره داشت.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: