به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ آسیه ملک دار مسئول اورژانس اجتماعی در این جلسه اظهار داشت: طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت، سلامت روان وضعیت رفاهی است که در آن فرد به استعداد ها و توانایی خود بینش پیدا می کند و قادر خواهد بود با استرس های خود مقابله کند و همچنین با برقراری ارتباط کارآمد و سالم  به خود و دیگران کمک کند.

در این همچنین کارگاه نقش خودآگاهی در موقعیت های خشم برانگیز،عوامل موثر بر بروز خشم، علایم فیزیولوژیک خشم،سبک های مواجهه در موقعیت های خشم برانگیز، ویژگی های افراد ماهر در مدیریت خشم و فرایند مدیریت خشم همراه با تحلیل فیلم آموزش داده شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: