به گزارش خبرگزاری برنا ؛ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در این پیام نوشت: پرداختن به مقوله آمارهای ثبتی مبنا در ماموریت های مرکز آمار ایران به عنوان مرجع آمار رسمی کشور و تصویب اولین اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن به شیوه ثبتی مبنا در سال 1405 در هیئت دولت نقطه آغازین راهی است که در برنامه‌ریزی های توسعه کشور نقش مهمی را ایفا می کند و در برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دنبال آن خواهیم بود.

انتظار می رود تمام دستگاههای اجرایی همسو با سیاست های توسعه ای کشور در پیشبرد اهداف نظام آمار و برنامه ریزی کشور بر اساس استانداردهای تعریف شده و مشخص بیش از پیش همکاری نموده و در این مسیر هم قدم و همراه باشند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: