به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ بهنام میرزایی با اعلام این خبر گفت: طی اخبار  واصله و دستور دادستان شهرستان مبنی بر وجود دپوی مرغ منجمد در یک واحد توزیعی، بازرسین این اداره در معیت مامورین نیروی انتظامی و شبکه دامپزشکی به واحد مذکور مراجعه و نسبت به بررسی موضوع اقدام کرددند.

وی افزود: در این رابطه با توجه به حساسیت موضوع دادستان شهرستان نیز در محل حضور یافت که پس از بررسی های حاصله احتکار محرز و گزارش پرونده تخلف به ارزش ۳۹ میلیارد و ۵۴۶ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال تنظیم و به مراجع ذی ربط ارجاع گردید.

 میرزایی اشاره داشت: تخلف گرانفروشی واحد مذکور نیز در دست بررسی بوده و در صورت احراز، ضمن تشکیل پرونده تخلف، برابر قانون رفتار خواهد شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: