به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ مدیر آبفای شهرستان پیشوا گفت: به منظور ارتقای کمی و کیفی خدمات آب رسانی و جلوگیری از تلفات آب، عملیات اصلاح و نوسازی خطوط شبکه توزیع شهرک اردستانی در کوچه پرواز دوازدهم در دستور کار قرار گرفت.

محمدرضا رمضان زاده افزود: با کارشناسی و پیگیری های به عمل آمده خط اصلی و لوله های شبکه توزیع منطقه مذکور از جنس و قطر مناسبی برخوردار نبودند و بر اساس طرح مطالعاتی مصوب، لوله های چدن داکتیل 100میلی متری جایگزین خطوط قدیمی پلی اتیلن 63میلی متری شدند.

وی گفت : در این طرح آب رسانی 200متر لوله گذاری انجام شد تا خطوط شبکه توزیع  در کوچه پرواز 12با استفاده از لوله های چدن داکتیل نوسازی بشوند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: