به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ طی یک مراسم معارفه که با حضور علیرضا مجذوبی عضو هیأت مدیره و معاون بهره برداری فرودگاهی و عبدالحمید  دلاوری مدیرکل حوزه مدیرعامل و امور بین الملل برگزار شد، معین طایفه برای تصدی سرپرست ترمینال سلام معرفی و از خدمات محمدرضا فردی تقدیر شد.

گفتنی است محمدرضا فردی در ادامه این مراسم گزارشی را از عملکرد تیم قبلی در مدیریت ترمینال سلام ارائه داد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: