به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ رضا ریاحی شهردار اوشان،فشم،میگون این مانور بزرگ را فرصتی برای توان آزمایی کلیه ارگان های خدمت رسان و فرصتی برای تمرین پرسنل شهرداری برای مواقع بحران دانست.

وی از اهداف برگزاری این مانور، به ایجاد هماهنگی هر چه بیشتر بین واحد های امدادرسان نظیر آتش نشانی اشاره کرد وافزود : طی سالیان اخیر در بخش رودبارقصران اولین بار است که مانور  شبانه برگزار می شود و این امکان برای کارکنان فراهم شد تا استفاده از توان فکری در مواقع بحران را تمرین کنند. همچنین یکی از اولویت های اصلی مدیریت شهری در این برنامه توقف و برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز نیز بود که با حضور چندین خودروی گشتی از نقاط شهر بازدید بعمل آمد.

بنابراین گزارش، در این مانور رضا ریاحی شهردار اوشان،فشم، میگون از نقاط مختلف شهر بازدید کرد و ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف دستورات مقتضی را صادر کرد.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: