به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ نظام ملکشاهی با اشاره به این  که کشت زعفران در رباط کریم از سال ۱۳۸۰آغاز شده و اکنون دیار کریمان یکی از صادر کنندگان برتر این طلای زرد در کشور است، بیان کرد: طبق آمار دارائه شده از جهاد کشاورزی و دهیاری ها ۱۱۷ هکتار کشت زعفران در سال جاری در شهرستان را شاهد بودیم که حدود ۱۰درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

نماینده عالی دولت در ادامه با اشاره به صادرات زعفران شهرستان به کشورهای همسایه و خلیج فارس، عنوان کرد: سال گذشته نزدیک به ۸۰۰ کیلو صادرات زعفران به کشورهای ترکیه، عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس داشته ایم اما در سال جاری به دلیل وجود تحریم ها و وجود ویروس منحوس کرونا نتوانستیم صادراتی دربه کشورهای هم جواتر داشته باشیم.

وی با بیان این که یکی از راهکارهای صادرات زعفران به صورت بسته بندی به جای فله است، افزود: با توجه به این که کارخانه های بزرگ و صاحب نام بسته بندی در شهرستان وجود دارد ما از عزیزان کشاورز خواستاریم تا ضمن همکاری با این صنعتگران، به این سمت گراتیش پیدا کنند تا بتوانیم باز هم شاهد صضادرات باشیم چرا که این صمنعت  اقتصادی بسیار به صرفه است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: