به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ نصراله آبادیان با اشاره به آغاز اجرای طرح کاپ در محله های مرکزی شهر تهران و آثار مثبت این طرح برای رفع معضل زباله گردی و مشکلات محیط زیستی ناشی از آن افزود: طرح کاپ به صورت پایلوت در برخی از شهرک های مسکونی و ساختمان های اداری اجرا و در قالب این طرح مخازن جداگانه ای در ساختمان ها تعبیه می شود، به طوری که شهروندان به صورت مجزا پسماندهای خود مانند شیشه، ظروف پِت، پلاستیک و ... را در مخازن قرار می دهند.

آبادیان با اشاره به این که هم اکنون در محله راه آهن 80 درصد اهالی در اجرای این طرح همکاری می کنند؛ بر لزوم مشارکت شهروندان در موفقیت اجرای "طرح کاپ" تأکید کرد و گفت: در ادامه روند کار در راه آهن پس از اجرای برنامه مخازن را از کوچه جمع کردیم و محل دپوی زباله ای باقی نگذاشتیم. به این ترتیب شهروندان هر شب ساعت 9 زباله ها را درب منازل خود قرار می دهند.

او بیان کرد: درحال حاضر سه محله راه آهن، حشمت الدوله و جمهوری طرح کاپ در آنها اجرایی شده است و در ناحیه یک محله انقلاب و خیابان ابوریحان و در ناحیه دو هم خیابان معتمدی انتخاب شدند و اطلاع رسانی و آموزش چهره به چهره نیز به نواحی و شورایاری ها سپرده شد.

آبادیان با اشاره به این که به جز محله راه آهن در سایر محله ها مخازن جمع آوری نشده است؛ یاد آور شد: در اجرای طرح کاپ در سایر محلات در مرحله اطلاع رسانی هستیم و آموزش چهره به چهره را دنبال می کنیم. در محله راه آهن با جمع آوری مخازن جای آن را به صورت برجسته گل کاری کرده ایم تا اعلام کنیم معابر ما باید به این شکل باشند.

شهردار منطقه 11 همچنین توضیح داد: بی تردید هیچ عجله ای برای جمع آوری مخازن نداریم و حتما ابتدا باید اطلاع رسانی انجام و پس از جذب همراهی و مشارکت مردم کار را به پیش ببریم. نمی خواهیم مردم به یکباره دچار تغییر رفتار شوند و مشکلی در زندگی آنها ایجاد شود.

وی ادامه داد: نمی توان گفت در مسیر اجرا مشکلی نیست و 100 درصد شهروندان رعایت می کنند و زباله را در طول روز در معابر قرار نمی دهند، اما در مقایسه با هزینه هایی که به واسطه حضور مخازن اعم از نگهداشت و شستشو، رنگ آمیزی و تعویض و همچنین ریختن زباله اطراف مخازن و ورود به نهرهاایجاد می شود؛ وضعیت فعلی بسیار امیدوار کننده است.

به گفته شهردار منطقه 11 باید به تدریج مردم را آگاه و مشارکت آنها را جذب کنیم و بی تردید در اجرای این طرح باید صبر و پیگیری مستمر را در دستور کار خود قرار دهیم تا به موفقیت دست پیدا کنیم.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: