به گزارش خبرگزاری برنا از تهران؛ بخشدار قلعه نوک ارآفرینی را تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها و بهره وری مناسب از منابع دانست وافزود: بانوان کارآفرین همیشه توانسته اند با توانایی‌ها و برنامه ریزی‌های خوبی که دارند بر مشکلات و موانع غلبه کنند و به موفقیت های مهمی دست یابند.

وی بانوان کارآفرین بخش قلعه نو را خلاق دانست وتصریح کرد:آنها توانسته اند مقام عمل توانایی های خود را اثبات کنندوامروزتوانسته اند در حوزه تولید محصولات مختلف از جمله محصولات کشاورزی، صنایع دستی،و..دربخش قلعه نو فعال وموفق باشند.

خانم افشار بانوی کارآفرین روستای قمی آباد پشتکارداشتن وقیمت مناسب ارائه محصولات ازجمله سبزیجات ،میوه جات خشک معطرو..را مهمترین عامل موفقیت خود دانست و افزود:توان وظرفیت بانوان درصورت حمایت مسئولان بروز بیشتری پیدا میکندودرسایه پیشرفت بانوان جامعه نیز از پیشرفت پایداربرخوردارمی شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: