به گزارش خبرگزاری برنا از تهران؛ علیرضا صادقی گفت: کتاب یکی از مهم ترین ابزار تکامل فکری بشر است و هر جامعه ای به همان نسبت که با کتاب انس می گیرد از ناهنجاری های اجتماعی، بی قانونی ها و خطاها دور و مصون می ماندبه همین منظور ازفعالان این حوزه به منظورفرهنگسازی در روستاهای بخش قلعه نو تجلیل بعمل می آید.

بخشدار قلعه نوافزود:به‌مناسبت هفته کتاب وکتابخوانی شرایط کنونی ما را بر آن داشته است تا برگزاری برنامه های فرهنگی هنری را بصورت مجازی ویا به صورت محدود بارعایت پروتکل های بهداشتی برگزار نمائیم.

وی از وظایف مهم مسئولان را ایجاد بستر و زمینه های بروز و ظهور استعدادهاوآثارادبی و هنری و معرفی صاحبان آنها به مردم دانست.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: