به گزارش خبرگزاری برنا تهران؛ مرکز فوریت‌های امنیتی، اطلاعات و اخبار معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور در شش ماه اول سال جاری از عملکرد حوزه مرتبط در استانداری‌های سراسر کشور در چهار گروه عالی، خیلی خوب، متوسط و ضعیف ارزیابی به عمل آورد.

 
استانداری تهران در این ارزیابی موفق به کسب رتبه عالی در گروه استانداری‌های سراسر کشور شد که وزیر کشور و معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور از انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران، حمیدرضا گودرزی معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران و مجموعه دست‌اندرکاران حوزه امنیتی و انتظامی استانداری تهران که موفق به کسب این رتبه شدند، تقدیر و تشکر به عمل آورد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: