به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ سرهنگ "علی ولی پور گودرزی" با اعلام این خبر بیان داشت: با کسب خبری پیرامون تخلیه و دپوی مقادیری فراوانی پارچه در انباری در حوالی خیابان شهید رجایی جنوب تیمی از کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی برای بررسی موضوع به نشانی اعلامی اعزام شدند.

وی، تصریح کرد: تحقیقات اولیه نشان از صحت خبر دریافتی داشت و کارآگاهان در ادامه تحقیقات پلیسی موفق شدند هویت مالک این انباری را به دست آوردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی با اشاره اینکه با هماهنگی های قضائی حکم دستگیری متهم و بازرسی از داخل انباری اخذ شد، افزود: در بررسی از این انبار 899 طاقه پارچه در مجموع به متراژ 72 هزار متر فاقد بارنامه و مجوزهای گمرکی کشف شد.

 رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران با بیان اینکه متهم به مرجع قضائی معرفی و کالای کشف شده تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تهران شد، گفت: کارشناسان ارزش ریالی کالای کشف شده را 20 میلیارد ریال محاسبه کرده اند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: