به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ سومین جلسه شورای معاونین اداره کل به منظور ارائه برنامه های عملیاتی در حوزه مربوطه توسط اعضای شورا، تشکیل شد و طی آن، از سوی "پریچهره" مدیرکل، درمورد سرعت بخشیدن در انجام امورات ورزشی، رعایت نظم و مقررات در کار، رعایت سلسله مراتب اداری، نظارت و ارزیابی، تکریم ارباب رجوع و رعایت اخلاق اداری، دردسترس بودن مدیران در زمان دورکاری و ارزیابی مدیران و پرسنل مورد تاکید قرار گرفت.

در این جلسه، مقرر شد صدور مجوز اماکن ورزشی در حوزه کمیسیون ماده 5 با سرعت و با رعایت کامل آئین نامه مربوطه انجام شود، بر فعالیت سمن ها و امور مرتبط به معاونت جوانان، نظارت کامل صورت گیرد و نسبت به افزایش خانه های روستایی و خانه جوانان در استان تهران توجه جدی شود.
 
همچنین در موارد مربوط به برگزاری مجامع هیأت های ورزشی، ضرورت رعایت موارد قانونی مورد اشاره قرار گرفت تا مجامع به دور از هرگونه شبهه برگزار شوند.
 
در حیطه اداره حقوقی نیز تاکید شد که کلیه موارد کاملا برابر مقررات انجام و در این ارتباط، به تکریم ارباب رجوع و پیگیری امور در اسرع وقت توجه شود، ضمن آنکه در مورد لوایح و امور قضایی، مستندات کامل اخذ و در روند قانونی قرار گیرد.
پیگیری فعال وظایف 37 دستگاه عضو ستاد ساماندهی از دیگر مصوبات جلسه شورای معاونین بود و بر افزایش ارتباط با وزارت ورزش، شهرداری ها و وزارت اقتصاد و دارایی هم تاکید شد.
 
سومین جلسه شورای معاونین اداره کل با حضور شاملو معاون توسعه منابع و پشتیبانی، ملاجعفری معاون توسعه امور ورزش، حسینی معاون امور فرهنگی و جوانان، سلیمی مسئول گروه هماهنگی امور بانوان، شاهین نماینده اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، قاسمی نژاد مسئول دفتر فنی و مهندسی، کاظمی مسئول حراست و جباری رئیس اداره امور حقوقی برگزار شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: