به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ محسن نیکخواه با اشاره به تمدید محدودیتهای کرونایی شغلی در شهرستان قدس بیان کرد: بنابر ابلاغ استاندار تهران، این تعطیلی و محدودیت‌ها برای گروه های شغلی ۲، ۳ و ۴ اعمال خواهد شد و گروه شغلی یک که شامل مشاغل خدماتی می‌شود، در این مدت می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

معاون فرماندار با تاکید بر حفظ سلامت عموم مردم و خانواده بزرگ اصناف اظهار داشت: حفظ سلامت عموم مردم و خانواده بزرگ اصناف در گرو دقیق بودن در اجرای بهینه دستورالعمل‌ها، اعمال قانون و برخوردهای قانونی با متخلفان خواهد بود.

محسن نیکخواه ادامه داد: بازرسان اتاق اصناف، اتحادیه واحدهای صنفی، اداره صمت با همکاری شبکه بهداشت و درمان و پلیس نظارت بر اماکن عمومی، بر اجرای مصوبات ابلاغی نظارت خواهند داشت و در صورت مشاهده تخلف با واحدهای صنفی برخورد قانونی اعمال می گردد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: