به گزارش روابط خبر گزاری برنا از غرب تهران، این جلسه آموزشی با موضوع ارتباط موثر با حضور کارشناسان وپرسنل بهزیستی شهریار در سالن اجتماعات بهزیستی شهریار برگزار شد.

برپایه این گزارش ، در جلسه فوق که مدرس آن منصوره قره باغی بود به حاضرین اشاره گردید که جلسات فوق ، هر هفته در این سالن برگزار خواهد شد.

در ادامه  این جلسه اصول وقوانین حاکم بر ارتباط موثر مطرح شده وحضار به مشارکت گسترده ای پرداختنند وبه رفتارهای نسئله ساز در ارتباط دو طرفه روحی وروانی مورد بحث قرار گرفت که مثبت نگری –خود کارآمدی –خودگویی های مثبت- و.......  ازجمله مباحثی بودند که  به آنها اشاره نمود .