به گزارش خبر گزاری برنا از غرب تهران ، سید مازیارعلوی ، معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه ضمن بیان این مطلب افزود : اجرای طرح شهرداران مدرسه فرصتی را فراهم می‌کند تا دانش‌آموزان امکان تجربه مسئولیت‌های اجتماعی، استقلال عمل، مشورت، انجام امور، اداره گروه‌ و فعالیت جمعی را پیدا کنند.

وی ادامه داد : مدرسه جامعه کوچکی است که فرد در آن می تواند بازتاب رفتار، اخلاق و تصمیم‌گیری های فردی و اجتماعی را در تعامل با سایر افراد درک کند و در آینده با تغییر رفتارها و رفع معایب نسبت به ساختن زندگی خویش اقدام کند .

علوی گفت: این طرح با هدف تقویت  تفکر جمعی و مشارکت  دانش آموزان در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی است که نقش تعیین کننده ای در سرنوشت آینده کشورمان خواهد داشت.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 5 تصریح کرد : آموزش مسایل مدیریتی و نحوه چگونگی تصمیم‌گیری‌های جمعی یکی از مهمترین دستاوردهای اجرای طرح شهردار مدرسه به شمار می‌رود .

وی با اشاره به آغاز برگزاری انتخابات شهردار مدرسه در دبیرستان دخترانه شهید باکری ادامه داد: دانش آموزان از میان کاندیداها، به کاندیدای مورد نظر خود بعنوان شهردار مدرسه رای  دادند که پس از شمارش آراء به ترتیب اولین نفر با کسب حداکثر  آراء بعنوان شهردار و هشت نفر بعدی به عنوان معاونین وی برای سال تحصیلی جاری انتخاب  شدند.