به گزارش خبر گزاری برنا از غرب تهران،حجت الاسلام سید کاظم موسوی در مراسم شیر خوارگان حسینی عنوان کردند:فرزندان ما سربازان اینده هستندوباحضور در اینگونه مراسمات در قالب مکتب امام حسین(ع) موجب آشنایی و شناخت با استکبار ستیزی و دوری جستن از حرمله های زمان میشود.

photo_2015-10-16_14-45-01photo_2015-10-16_14-44-27

وی افزود،امام حسین (ع)با شهادت طفل شیرخواره ی شش ماه ی خود در صحرای کربلا به جامعه ی بشری اموخت که استکبارستیزی و مقابله با ظلم و ستم سن و سال نمیشناسد و ما باید در هر زمانی اماده باشیم و این پیام عاشورایی را به فرزندان و کودکان و نسل های اینده گوش زد کرده و آموزش دهیم.

موسوی با بیان اینکه هیچگاه در مقابل ظلم و ستم عقب نشینی نمیکنیم اطهار داشت، با تبعیت از امام خویش به همگان با برگزاری چنین مراسم و محافلی گوشزد میکنیم که ما سرباز همیشه اماده و خستگی ناپذیر و مدافع و محافظ از پیام عاشورایی و منتقل به نسل ها و سربازان آینده هستیم.

وی در پایان  افزود:هیچ گاه با حرمله های زمان دست یاری نمیدهیم و با کسانی که در قالب نماینده ی مردم با شیاطین و حرمله ها و یزیدان زمان در ارتباط و هم صدا هستند در راستای اهداف انها گامی برنخواهیم داشت.

photo_2015-10-17_00-44-27photo_2015-10-16_14-44-52photo_2015-10-16_14-44-52

عکس: خانم مقیسه