به گزارش خبر گزاری برنا از تهران، طی حکمی از سوی مهندس علی بیگی فرماندار شهرستان رباط کریم محمد رضا لطفی بعنوان مشاور رسانه ای فرمانداری رباط کریم منصوب شد.
دربخشی از این حکم آمده است .

جناب آقای محمد رضا لطفی با عنایت به تجارب ارزشمند و ارزنده و همچنین حضور فعال در عرصه مطبوعات و رسانه به موجب این حکم جنابعالی را به سمت مشاور رسانه ای فرمانداری رباط کریم منصوب می نمایم.